Dieetcultuur

In mijn vak zie ik veel mensen voorbijkomen die echt ongelukkig zijn met hun lichaam. Mede doordat op vele loketten het verhaal negatief is. U moet afvallen, u heeft een te hoge BMI, U heeft obesitas en daarom een verhoogd risico.

U moet afvallen, een term die vaak veel verdriet oproept want heel vaak zijn diverse diëten al voorbijgekomen. Meer dan je lief is waarschijnlijk. Sommige gaven ook een positief resultaat, echter vaak op korte termijn en gaf het aankomen vaak nog wat extra kilo’s erbovenop.

Frustrerend en ook beangstigend wanneer dit niet lukt en jouw BMI direct in relatie wordt gebracht met een verhoogd risico op chronische leefstijlziekten of kanker. Het drijft je al snel in de armen van de dieetcultuur. Hoeveel geld wordt hier wel niet aan verdient. Kijk alleen eens naar de diverse dieet boeken die de boekenhandel verkoopt. Het is enorm! En ze beloven vooral heel veel. Het is nog maar de vraag of dit voor jouw persoonlijke situatie haalbaar is.

Gezondheid is breder!

De dieetcultuur bestaat, dit kunnen we niet meer ontkrachten. Er is veel stigma rondom dit thema. Denk aan; dun is beter, slimmer, sterker gezonder. Dik heeft geen discipline, kijk mij eens goed bezig zijn met mijn dunne lijf.

Inzetten op gezonde gewoontes is veel motiverender. Ga eens kijken voor jezelf naar de pijlers; voeding, beweging, alcoholgebruik, roken, stress, slaap. Zijn hier stappen te zetten?

Gedrag op deze thema’s hebben we aangeleerd, vaak al heel vroeg in ons bestaan. Eetgedrag leren we al op hele jonge leeftijd. Welke waarden zijn hier voor jou aan verbonden? Doe je het vooral omdat het gekoppeld is aan gezelligheid? Mogen emoties niet gevoeld worden? Is het een manier om met stress om te gaan? Zijn er life events geweest de niet gevoeld mogen worden? Of die gekoppeld zijn aan eten?

Zouden we dus niet beter kunnen gaan voor een gezonde relatie met eten. Meer inzicht in onze onderliggende waarden waardoor we vanuit een ander perspectief kunnen veranderen en/of handelen?

En natuurlijk, dit kost tijd en reflectie op jouzelf. Toch gun ik iedereen om vanuit een ander perspectief gezondheid een kans te geven. Juist de mensen die al zoveel geprobeerd hebben zonder succes.

Mocht je hier anders mee aan de slag willen gaan dan laat het mij weten. De contextuele hulpverlening geeft hier mooie invalshoeken om te gaan kijken naar een veel bredere context. Die teruggaat naar waar ons gedrag en onze waarden ontstaan, namelijk in relatie tot waar we vandaag komen, ons familiesysteem.

Deze manier van kijken daagt uit tot verandering en biedt hoop en perspectief.