Aansprakelijkheid en klachten

Aansprakelijkheid
Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat is te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de opvolging van de door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.

Klachten
Ondanks alle zorg die ik aan u besteed kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Aarzel dan niet dit met mij te bespreken. Gezamenlijk kan gezocht worden naar een bevredigende oplossing. Komen we er samen niet uit dan kan er een beoordeling door de Klachtencommissie Paramedici 1e lijn plaatsvinden. Dit kan schriftelijk aan Postbus 1161, 3800 ED te Amersfoort. Er zal gevraagd worden wat u zelf hebt ondernomen om de klacht op te lossen, bijvoorbeeld of u er met de diëtist over hebt gesproken. De klachtencommissie behandelt geen klachten of eisen over aansprakelijkheid. De klachtencommissie is onpartijdig.