Wat is contextuele therapie?

Contextuele therapie - de rol van familie

Praten over je familie, we lijken het niet vaak te doen. Familie is voor ons zo vanzelfsprekend dat we vergeten om zo nu en dan een stapje terug te zetten om te kijken naar wie zij zijn. Wat vind je eigenlijk van je familie; wat vind je leuk aan ze of wat vind je juist moeilijk? Weet je eigenlijk wat jouw rol is binnen de familie en waar bepaald gedrag van jou vandaan komt. Want juist opgroeiend in een gezin leert ons hoe we ons verhouden tot anderen en onszelf. Een waardevolle bron dus om betekenisvolle informatie uit te halen.

Contextueel denken, kindrollen

Het contextuele denken gaat ervan uit dat het kind gevend is naar de ouders. Dat geven is iets wat het kind van nature doet omdat hij voelt dat de ouders het fijn vinden. Het kind voelt vaak onbewust wat nodig is in zijn gezin en gaat hierin geven wat helpend is. Zolang het geven passend is en ook gezien wordt is er niets aan de hand. Helaas kan het ook zijn dat het kind te lang geeft en hierin niet gezien wordt. Soms draaien de rollen zelfs om en leunt de ouder op het kind. Dan is er sprake van disbalans: de balans tussen geven en nemen is verstoord.

Disbalans en de gevolgen daarvan

Wanneer er sprake is van disbalans, gaat het kind hard aan het werk om het evenwicht te verbeteren. Dit vertaalt zich naar de eigen volwassenheid. Vaak zijn dit onbewuste processen. Het zijn voor ons in de volwassenheid strategieën geworden die heel eigen voelen, maar die ons niet brengen wat we nodig hebben. We blijven “onbewust” geven om gezien te worden. Op den duur kan zich dat vertalen in allerlei klachten.

Wanneer contextueel werken?

Klachten als gevolg van een disbalans in gezin van herkomst

Klachten die zich uiten in stress, pijn die geen fysieke oorzaak vindt zoals bijvoorbeeld slapeloosheid, burn-out en somberheid kunnen ons dagelijks leven en onze kwaliteit van leven sterk beïnvloeden. Maar denk ook aan problemen in contact met mensen op het werk en binnen de relatie met je partner en/of vrienden kunnen ontstaan vanuit een disbalans uit de jeugd.
We dragen het verleden met ons mee als een rugzak vol met lusten en lasten die alle aspecten van ons leven beïnvloeden. Contextueel werken is een mooie manier om naar jouzelf te kijken vanuit de context van alle mensen om je heen. Welke hulpbronnen zijn er? Wat mag nog gezien worden? Systemisch kijken betekent kijken naar gezin van herkomst maar ook naar andere systemen zoals partnerrelaties en werkrelaties.

Werkwijze contextuele therapie - een taal erbij

Ik werk als contextueel therapeut met ‘een taal erbij’. Dit is een beeldende vorm bij het systemisch werken die visueel in beeld brengt hoe jij je verhoudt tot jouw familie. Mijn ervaring is dat deze manier van werken heel goed werkt in ‘het kunnen voelen’. Beeldend, en daarmee intuïtief, werken gaat voorbij het werken vanuit het hoofd. Werken via ‘een taal erbij’ gaat voorbij de cognitie en je werkt dan meer intuïtief en met wat jij echt voelt. Het plaatje zegt vaak genoeg, en zegt soms zelfs meer dan woorden.

Ook werk ik met genogrammen, waarin we jouw familie zichtbaar maken met een stamboom. De stamboom maakt de lijnen binnen de familie zichtbaar. Daarbij is van belang te kijken naar omstandigheden in jouw familie die gemaakt hebben wie jullie zijn geworden als familie en wie jij bent geworden als individu.

Werken zonder oordeel

Het gaat in de contextuele therapie niet over goed of fout. Het gaat over het opnieuw heroverwegen van jouw familiegeschiedenis en jouw werkelijkheid hierin. Is er in het heden nog kind-pijn dat aandacht nodig heeft?  Vanuit deze aandacht en erkenning ontstaat heling op deze stukken. Je zou kunnen zeggen dat het minder pijn doet ondanks het feit dat we niets kunnen veranderen. Ik, als contextuele therapeut, heb hierbij oog voor alle mensen in jouw familielijn. Je kunt dan denken aan mensen die nog steeds in het leven aanwezig zijn maar ook mensen die in jouw familie geleefd hebben.

Kosten contextuele therapie

Een sessie contextuele therapie van 1,5 uur bedraagt € 90,-
Samen kijken we naar de hoeveelheid sessies die voor jou helpend zijn. De sessies als contextueel therapeut worden “vooralsnog” niet vergoed.
Mocht u vooraf vragen hebben, neem dan gerust contact met mij op.

Werkwijze

Ik maak gebruik van een telefonische of schriftelijke intake (via mail) om af te stemmen of je op de juiste plek bent. Voor mij is de match tussen mij als hulpverlener en jouw hulpvraag van belang. Om tot een fijne samenwerking te komen is het belangrijk om hier beide een goed gevoel over te hebben.